Slovak Teacher Programme

 

Slovak Teacher Programmes

National
Coordinators

Upcoming Programmes

 

Národný program pre slovenských učiteľov fyziky stredných škôl je organizovaný CERNom od roku 2007 v spolupráci so slovenskými pracoviskami a za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších slovenských inštitúcii. Program prebieha v slovenskom jazyku a sú v ňom zahrnuté návštevy experimentálnych zariadení, urýchľovačov a výpočtového strediska. Slovenskí pracovníci prezentujú najnovšie výsledky z fyziky častíc a astrofyziky, vysvetlia princípy fungovania detektorov, urýchľovačov častíc, a spracovania experimentálnych údajov. Taktiež oboznámia učiteľov, ako sa nové výsledky vedy a vývoja uplatňujú v iných oblastiach a v praktickom živote. Úlohou je zoznámiť stredoškolských učiteľov so súčasným vedeckým výskumom a výsledkami v rôznych oblastiach fyziky, a diskutovať ako tieto vedomosti preniesť do škôl. Dĺžka pobytu v CERNe je obyčajne jeden týždeň, termín najbližšieho programu nájdete na tejto stránke (upcoming programme). V prípade záujmu kontaktujte národného koordinátora (national coordinator).