Swedish Teacher Programme

National Contact: CERN Contact: Upcoming Programme:
Lennard Jirden Jeff Wiener 29 October - 3 November 2017

 

På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc.

Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också deltaga. Anmälan till kursen sköts av Nationellt resurscentrum för Fysik (NRCF) i Lund: fysik.org/resurser/gymnasiet/cern Praktisk information om kursen: fysik.org/resurser/gymnasiet/cern/program Detaljerad praktisk information angående ankomsten till CERN kommer att skickas per email strax innan kursen till alla deltagare.

CERN och dess utbildningsgrupp ser fram emot att få välkomna er här i Geneve, Schweiz.

 

You are here